LJBM – Matinée “Beruffer a Formatiounen am Bausecteur”

Cellule d’Orientation vum LJBM (Lycée Josy Barthel Mamer) haten eng Matinée fir hir 1ère an 2e Schüler aus der Formation Professionnelle, Générale a Classique (+- 150 Schüler) organiséiert vir’t Beruffer a Formatiounen aus dem Bausecteur virzestellen.

Dëst war den Dënschdes 6. Februar 2024 am Festsall vum LJBM. All Intervenant hat eng 10 Minutte fir iwwert säi Beruff ze schwätzen.Duerno hate Schüler d’Méiglechkeet fir den Intervenant’n Froen ze stellen.

 ALBSC war mat 2 vun eise Comitésmembere vertruede vir méi jonker vir eise Beruff ze motivéieren.