D’Reform bei den Gemengen trëtt den 1. September 2017 a Kraaft.

Den 5. Juli, ass an der Chamber d’Reform gestëmmt ginn. Des Reform ass beim Staat schonns säit dem 1.10.2015 a Kraaft!!!
Den 1. September ass et dann och elo endlech op den Gemengen esou wäit.
Mär als ALBSC fannen et nach emmer ongerecht dass des Reform net retroaktiv op den 1.10.2015 esou ewéi beim Staat applizéiert ginn ass.