“An de Gemenge feelt et u Personal an den technesche Servicer” – RTL Journal

Et ass säit enger gewëssenen Zäit schonn kee Geheimnis méi, dass d’Ingenieur.innen fir d’Gemengen schwéier ze fanne sinn. Fir op dëse Problematik opmierksam ze maachen, si mir an d’Ëffentlechkeet gaangen.

Article RTL Journal